Arne Henrik Jørgensen style=

Arne Henrik Jørgensen

President
Odd Bjarne Sletten style=

Odd Bjarne Sletten

Visepresident
Øivin Ask style=

Øivin Ask

Sekretær
Jack Aadland style=

Jack Aadland

Kasserer
Marwin A. Hopland style=

Marwin A. Hopland

Past president
Terje Eksund style=

Terje Eksund

Klubbmester